Trzonem prowadzonej przez nas działalności są usługi geodezyjne i kartograficzne, które wykonujemy na terenie całego Dolnego Śląska.
Staramy się o zapewnienie najwyższego poziomu merytorycznego oraz technicznego pozyskania danych o terenie i ich przetworzenia.
Wykonujemy pomiary metodami tradycyjnymi, a także w technologii GPS.

Opracowanie kameralne wyników pomiarów wykonywane jest w oparciu o oprogramowanie umożliwiające eksport wykonanych opracowań do formatów akceptowanych w obróbce CAD, a także dowolnych plików rastrowych.

Firma wykonuje usługi w zakresie:

  • podziały gruntów,
  • rozgraniczenia gruntów,
  • wskazania i ustalenia granic,
  • mapy i opracowania do celów prawnych,
  • mapy do celów projektowych,
  • wytyczenia i inwentaryzacje obiektów budowlanych,
  • pomiary objętości,
  • pomiary sytuacyjno- wysokościowe.